Der er lavet 125 opgaver i almindelig PSP og

25 opgaver med Blend-mode