m

 

Hundeskrift.

Hunde græder aldrig, og hunde kan lide, når dinne venner kommer på besøg.

Hunde synes, du synger fantastisk, og hunde bruger ikke lang tid i badeværelset.. Det er nogle af svarene på spørgsmålet "Hvorfor du får det bedre med en hund, end med en kvinde" og det står i bladet om Samojeden, der udgives af Samojedeklubben i Danmark. 

Der er flere gode grunde.

Hunde forventer ikke du ringer, når du kommer sent, desto senere, desto gladere er de for at se dig. 

Hunde tilgiver dig, når du leger med andre hunde.

Hunde er ligeglade med, at du sælger afkommet

Enhver kan få en pæn hund.

Hvis en hund er vældig pæn, hader de andre hunde den ikke, for det.

Hunde køber ikke ind.

Hunde kan lide, hvis du smider tøjet på gulvet.

Hundes gemyt er det samme hele måneden.

Hundes forældre kommer aldrig på besøg.

Hunde kan lide øl.

Hunde har ikke problemer med deres krop.

Hunde kritiserer ikke.

Hunde forventer ingen store gaver.

Hunde er ikke interesseret i, hvor mange hunde, du har haft før.

Hunde har ikke brug for blomster, juveler og sådant.

Hunde låner ikke din favorit T-shit.

Hunde synes det er morsomt, når du er fuld. 

-------------------

translatet to English

 
Dogs never weep, and dogs can suffer when deine friends come to visit.

Dogs think you sing great, and dogs do not use a long time in the bathroom .. These are some of the answers to the question "Why you get better with a dog than with a woman" and it is in the magazine on Samojeden, published by Samojedeklubben in Denmark.

There are several good grunde.

Dogs do not expect you call if you come late, the later, the happier they are to see you.

Dogs will forgive you when you play with other dogs.

Dogs do not care that you sell the offspring.

Everyone can have a nice dog.

If a dog is very nice, hate the other dogs, not for it.

Dogs do not buy

Dogs can suffer if you throw the clothes on the floor.

Dogs disposition is the same throughout the month.

Dogs parents will never visit.

Dogs like beer.

Dogs have no problems with their bodies.

Dogs do not criticize.

Dogs expect no major gifts.

Dogs are not interested in how many dogs you've had before.

Dogs do not need flowers, jewels and such.

Dogs do not borrow your favorite T-shit.

Dogs think it's funny when you're full.